Kommunene har overteke vigsler

Alle som skal gifte seg borgarleg må frå 1. januar 2018 kontakte kommunen.

Frå årskiftet 2018 kan ein ikkje lenger gifte seg i tinghuset. Vigslemakta til tingrettane og Oslo byfutembete er etter ei lovendring overført til kommunane. Ta kontakt med heimkommunen eller kommunen kvar de vil at vigselen skal finne sted.

Sjå også

Ekteskapsloven (4. juli 1991 nr. 47)

Til toppen