Årets aktiviteter og resultater

Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Strategisk plan i 2019

Domstolene 2025

Strategisk plan for domstolene i Norge - Domstolene 2025 ble vedtatt i februar 2018 og har i 2019 vært gjennom sitt første hele virkeår.

Disse fire målene skal gjennomføres i planperioden:

  1. En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser

  2. Digitalt rettsliv

  3. Samsvar mellom ressurser og oppgaver

  4. Styrket uavhengighet

Domstolene 2025 følges opp i virksomhetens planverk og i dialogen med domstolene.

For 2019 vedtok DAs styre følgende utviklingsområder for domstolene og DA:

Mål 3: Samsvar mellom ressurser og oppgaver

  • 3.2 Bedre ressursutnyttelse
  • 3.3 Utvikle og legge til rette for bruk av felles praksis og løsninger

Status for 2019 viser at domstolene i stor grad følger opp om de prioriteringer og tiltak som skal gjennomføres i henhold til Domstolene 2025.

Det er stor oppslutning rundt bruk av felles løsninger og retningslinjer. Domstolene er opptatt av å finne lokale løsninger som gir bedre ressursutnyttelse i egen domstol og er også opptatt av å dele praksis med andre domstoler.

Her er årets aktiviteter og resultater innenfor saksavvikling og målområder i strategisk plan:

Saksavvikling i domstolene

En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser

Digitalt rettsliv

Samsvar mellom ressurser og oppgaver

Styrket uavhengighet

Til toppen