Hva er Digitale domstoler?

Med digitalisering og nye arbeidsmåter kan vi forenkle og forbedre rettsprosessen. På dette nettstedet kan du lese om digitaliseringsarbeidet i domstolene.

Det skjer både gjennom det generelle utviklingsarbeidet i domstolene og gjennom prosjektet Digitale domstoler. Det siste er en satsing for å effektivisere behandlingen av en sivil sak eller straffesak. I første omgang vil prosjektet Digitale domstoler gjelde Høyesterett, alle 6 lagmannsrettene og de største tingrettene. Alle skal være papirløse innen 2023. Det er Domstoladministrasjonen som sammen med domstolene står bak arbeidet.

Hvorfor er det viktig?

Domstolene må møte samfunnets forventninger og Stortingets krav til effektivitet og kvalitet. Dette er viktig fordi domstolene løser konflikter og stiller individer til ansvar etter lovbrudd, tap og konflikter. Det gjelder i: - straffesaker hvor den tiltalte og ikke minst den fornærmede vil legge saken bak seg - foreldretvister hvor barna blir kasteballer - i forretningssaker hvor arbeidsplasser og investeringer står på spill. - forholdet mellom staten og borgerne, fordi regelavklaringer løser andre konflikter og hindrer nye.

Bruke digitale verktøy i fem faser

Domstolens arbeid med en sak kan deles i fem faser: Saken mottas, den forberedes, rettsmøtet gjennomføres, saken avsluttes og noe etterarbeid gjøres. Målet er at digitale arbeidsmåter skal skje både i intern saksbehandling, i rettsmøtene og i kommunikasjonen med aktørene i saken.

Se hvordan en sak behandles i dag, og hvordan det blir i en digital domstol (pdf) 

Hva er fordelene?

- Store ressursgevinster for domstolene, advokater, politi, påtalemyndigheten, tolker og sakkyndige. Partene har saksdokumentene tilgjengelig, alltid og overalt. Enklere kommunikasjon og gjenbruk av data vil effektivisere saksavviklingen samt spare tid og utgifter til postgang.

- Digital presentasjon effektiviserer rettsmøtene. Vi unngår at aktørene hver dag tar med trillekofferter med dokumenter mellom retten og kontoret. Eller at alle må vente til sistemann er klar når man skal se et dokument. 

I en rettssak kan det være hundrevis av dokumentopplag i forskjellige permer. Beregninger viser at ett manuelt oppslagtar ca. 1,5 minutt. Med digital presentasjon styrer derimot én pc flere skjermer, også til media og publikum. Utstyr til digital presentasjon er i dag på plass i et fåtall rettssaler og er blant annet blitt brukt i Acta-saken (pdf)

- Dommeren slipper å lete for hånd blant masse dokumenter når dommen skal skrives. Alt, også notater, er søkbart på fil. Tidsbruken reduseres med ca. 20 %.

- Norge er ett av få land i Europa uten opptak i rettssaker. Digital dokumentasjon av rettsmøtet styrker rettssikkerheten og gir fordeler hvis saken ankes.

Til toppen