Oversikt over domstoler som omfattes av satsingen Digitale domstoler.

Norges Høyesterett

Lagmannsrettene:

Borgarting lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett

Agder lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett

Tingretter

Oslo tingrett

Oslo byfogdembete

Bergen tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Stavanger tingrett

Nedre Romerike tingrett

Asker og Bærum tingrett

Drammen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Jæren tingrett

Nedre Telemark tingrett

Vestfold tingrett

Sogn og Fjordane tingrett

Fredrikstad tingrett

Sunnmøre tingrett

Brønnøy tingrett

Alstahaug tingrett 

Rana tingrett

Nord-Gudbrandsdal tingrett 

Sør-Gudbrandsdal tingrett

Til toppen