Veiledere

Her finner du noen ressurser og veiledere som kan være nyttige i digitaliseringsarbeidet.

 

Lær å opprette digitale rettsmøter

Se instruksjonsfilm som viser hvordan du enkelt kan opprette et digitalt rettsmøte (for medarbeidere i Norges domstoler):

Film: Hvordan opprette et digitalt rettsmøte (YouTube) 

Samhandling gjennomføring i digitale straffesaker

En arbeidsgruppe har utarbeidet en anbefaling for hvordan domstolene og aktørene skal samhandle ved gjennomføring av digitale, papirløse rettsmøter i straffesaker. Gå til anbefalingen.

Aktørportalen

Veilederfilm for Aktørportalen (YouTube) 

Adobe Acrobat Standard DC

Prosjektet Digitale domstoler har lansert en digital veileder for bruk av PDF-verktøyet Adobe Acrobat Standard DC.

Veilederen er skrevet for dommere og saksbehandlere i domstolen og inneholder en rekke tips og triks til effektiv bruk av programmet. Dette kan også være nyttig for advokater eller andre brukere av PDF-verktøyet.


I veilederen finner du alt fra enkle steg-for-steg forklaringer av basisfunksjoner til mer avanserte funksjoner.

Som forberedelse og gjennomføring av rettssaken lærer du å

  • lage dine egne bokmerker og endre på bokmerker som LOVISA eller advokater har laget
  • kjøre tekstgjenkjenning hvis dokumentet ikke er OCR-behandlet
  • fjerne og legge til sider, og rotere sider som står feil vei
  • slå sammen PDF-filer og konvertere en PDF-fil til Word-format
  • sette passordbeskyttelse på et dokument som inneholder sensitive opplysninger

 

Digital dokumentsamling i Lovisa

Veilederfilm for Hvordan lage og forbedre en digital dokumentsamling (YouTube)

Digitalt dokumentutdrag i sivil sak 

Veilederfilm for Bruk av digitake dokumentutdrag i retten
- sivil hovedforhandling (YouTube)

 

 

 

Til toppen