Openheit

Som borgar kan du få innsyn i verksemda til Domstoladministrasjonen og domstolane virksomhet på ulike område. Offentleg journal syner korrespondansen til og frå Domstoladminstrasjonen, mens menypunktene for sidegjeremål og forsikringar er gjeld kvar enkelt dommar i domstolane.

Les meir om blant anna korleis du kan få tilgang til dommar og følgje ei rettssak på sida "Offentlighet i rettspleien" under "Pressetjenester".

Til toppen