Organisering

Om DA sin organisasjon.

Domstoladministrasjonen blir leia av eit styre på ni medlemmer. To av medlemmene er valde av Stortinget, medan dei andre er oppnemnde av Kongen i statsråd.

Styret tilsetter direktøren på åremål (seks år). Nåverande direktør er Sven Marius Urke (byrja 1. januar 2014).

Styret tilsetter også avdelingsdirektørane. Disse leiar kvar sin eining. Du kan lese meir om einingenes oppgåver i venstremenyen. Det er mykje tverrfagleg arbeid på tvers av einingstilknytning i DA.

 

 

Til toppen