Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen

Domstoladministrasjonen (DA) har det overordna administrative ansvaret for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark, men DA kan ikkje instruere kommisjonen i korleis dei skal gjere sjølve utgreiingsarbeidet.

Verksemda for desse institusjonene er regulert i Finnmarkslova av 17. juni 2005 nr 85, se lovens kapittel. 5 med tilhøyrende forskrift. Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark skal på grunnlag av gjeldande rett utrede bruks- og eigarrettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen har overteke.

Finnmarkskommisjonen

Kommisjonen består av fem medlemer som er oppnevnt i statsråd og har i tillegg eit sekretariat. DA bistår med administrativ støtte og å byggja kompetanse  blant anna i spørsmål om arkiv, IKT, økonomi og administrasjon.

Sjå meir informasjon på www.domstol.no/finnmarkskommisjonen

Utmarksdomstolen for Finnmark

Utmarksdomstolen for Finnmark står for den rettslege prøvinga av rapportane til Finnmarkskommisjonen.

Se mer på www.domstol.no/Utmarksdomstolen

Til toppen