Internasjonalt arbeid

Som nasjonal myndighet har DA en rolle i å koordinere og utvikle internasjonalt samarbeid. Målet for arbeidet er at dette skal bidra til at norske domstoler er i stand til å møte de utfordringer som internasjonaliseringen gir. Det skal også legge til rette for at DA og norske domstoler deltar i gjensidig erfaringsutveksling på domstolsområdet.

En del av det internasjonale arbeidet er også å bidra til rettsoppbyggende arbeid og domstolutvikling i andre land.

Mål- og handlingsplan for DAs internasjonale arbeid 2021-2025

Organisasjoner og nettverk der DA/domstolene deltar.

Styrerapport 2020 for DAs internasjonale arbeid

Domstolloven på engelsk (Court of Justice act) 

Til toppen