Nyheiter

DA og norske dommere i Bosnia-prosjekt

Sammen med domstolrådene i Bosnia-Herzegovina (HJPC) og Nederland (RvdR) er DA engasjert i et prosjekt for å utvikle domstolene i Bosnia. Prosjektet er delfinansiert av Norge, via UD.

Møte med det svenske domstolsverket

DA ønsker å holde tett kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner, og utvekslinger av erfaringer var på agendaen da DA hadde møte med Domstolsverket (DV) i Sverige. Internasjonalt sekretariat møtte sine svenske kolleger ved Rättsavdelningen, Enheten för internationella relationer, til videomøte

Regionalt seminar på Vest-Balkan: UD-finansiert prosjekt med DA som samarbeidspartner

Er det mulig å innføre konsentrerte hovedforhandlinger i landene på Vest- Balkan? Det var tema for et webinar DA arrangerte i desember med domstolråd og justisdepartement i Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Kosovo, Nord- Makedonia, Montenegro, Serbia, og også EØS-partner Romania. Webinaret var en del av et UD –støttet prosjekt knyttet til domstolsutvikling på Vest-Balkan, hvor DA deltar som...

Multilateralt webinar om tilståelsesdommer

“Criminal simplified procedures («Tilståelsdommer») var tittelen på et webinar som ble arrangert av DA i desember 2020. Formålet med webinaret var å dele erfaringer og god praksis mellom land vedrørende forenklet rettergang. 

Erfaringsutveksling om håndtering av pandemien i domstolene

Domstolrådet i Nederland, Raad vor der Rechtspraak og Domstoladministrasjonen har de siste årene hatt et møte for å diskutere felles utfordringer og utvikling, med representanter fra styre og administrasjon. Av naturlige grunner ble det i år avholdt online. Av samme grunner var det håndtering av pandemien i domstolene som var tema for årets møte 5. november 2020. 

Covid-19 webinar

Som en del av EØS samarbeidet, arrangerte internasjonalt sekretariat et webinar med tittelen “Balancing between (corona) safety in courts and the Rule of Law during corona pandemic”. Formålet med webinaret var å dele erfaringer og god praksis mellom land vedrørende domstolers håndtering av Covid-19.

NCA terminates the cooperation with Poland under the Norway Grants Justice Programme

The board of the Norwegian Courts Administration (NCA) has decided to terminate its involvement as partner in the Justice programme in Poland under the EEA grants.  - Against the backdrop of increased political control over the judiciary in Poland, it is not possible for the NCA to continue as partner, says NCA`s director, Sven Marius Urke.

Delegasjon fra Latvia

8 representanter fra Latvia`s DA fikk en introduksjon i det norske rettssystemet, gjennom presentasjoner fra internasjonalt sekretariat, og omvisning og presentasjoner fra ansatte i Trondheim tingrett.  

Delegasjon fra Kroatia

Kroatisk delegasjon med statssekretær Kristian Turkalj på besøk i Trondheim, 1-2.juli, 2019.

Besøk fra Romania og Litauen

4-5 juni, 2019, hadde DA`s internasjonale sekretariat gleden av å ta imot delegasjoner fra Romania og Litauen på besøk i Trondheim, som en del av EØS samarbeidet.

Regional judicial conference in Dubrovnik, 26-29 March, 2019

The first Regional conference within the scope of the project “Support to Judicial reform in the Western Balkans II”, implemented by the Norwegian Courts Administration (NCA) and based on agreement between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs the NCA, will be held in Dubrovnik, Croatia on 26 – 29  March, 2019.

Cooperation Committee meeting in Bulgaria

The Norwegian Court Administration (NCA) had meetings with their counterpart from Bulgaria and with other Bulgarian justice sector institutions in the framework of the Norway Grants in February, 2019. The NCA is project partner in three Bulgarian projects . At the meeting the starting date for the implementation of the projects, the assistance and experts that are needed from Norway and the way...

Til toppen