Rett på sak

Rett på sak er eit bransjemagasin for domstolane som kjem ut fire ganger i året.

Distribueres til alle ansatte i Norges Høyesterett, lagmannsrettar, tingrettar, jordskifterettar og DA, samt til forvaltninga og politiske organ.

Rett på Sak skal:

  • Sette dagsorden i domstolfaglege spørsmål
  • Bidra til fagleg utvikling for alle tilsette i domstolane
  • Vere identitetsbyggande for dei som arbeider i og med domstolene


Redaksjonen tar gjerne imot tips, innlegg og andre bidrag.

Kontaktinformasjon:

epost: redaksjonen@domstol.no

Telefon: 73 56 70 00

Adresse: 7485 Trondheim

Ansvarleg redaktør:

Iwar Arnstad (iwar.arnstad@domstol.no)

Redaksjonsmedlemer:

 

Tidligere utgaver

Til toppen