Skjema

Fleire etatar har skjema til brukarane av domstolane, se lenkjer under. Eit skjema må leverast eller sendast til retten med original underskrift.

Nokre av dokumenta under er merkte "malar". Desse kan brukast som utgangspunkt for å gje opplysningane domstolen treng, men er ikkje offisielle skjema.

Fri rettshjelp

Skjema for fri rettshjelp (word)

Dødsfall og arv

Tvangsfullbyrding

Sjå skjema for blant anna varsel knytt til tvangsfullbyrding hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker

Stevning farskapssak (mal)   

Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning blir fyrst behandla av namsmannen.  Dei nødvendige skjema kan lastast ned frå namsmannen sine nettsider.   

Jordskifte

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema  nynorsk (word)

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema nynorsk (pdf)

 

Til toppen