Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen får du informasjon du ifølge regelverket har rett på når Domstoladministrasjonen (DA) samler inn og bruker dine personopplysninger i pressetjenesten. Det er informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Nederst finner du også kontaktinformasjonen vår.

Ansvar for behandlingen

DA er behandlingsansvarlig for opplysningene som registreres i pressetjenesten og avdelingsdirektør for IT-avdelingen har det daglige ansvaret for tjenesten. Selskapet Bekk utvikler pressetjenesten for oss, og vi har inngått databehandleravtale for dette forholdet.

Formål og grunnlag

Formålet for behandlingen er å gi pressen tilgang til berammingslister, tiltaler og rettsavgjørelser på en lukket nettside, jf. forskrift om offentlighet i rettspleien §§ 6 og 11, samt brukeradministrering i tjenesten. For å få tilgang til pressesidene må den enkelte journalist sende en søknad, dette krever elektronisk identifikasjon. For å sende denne søknaden må du først akseptere kriteriene i «vær varsom»-plakaten. Søknaden behandles av DA. Når vi får beskjed om at du ikke lenger arbeider som journalist, vil avtalen opphøre og du mister tilgangen til pressetjenesten.

Opplysningene som registreres er nødvendige for å gi deg tilgang til pressetjenesten. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, avtale.

Type opplysninger

De personopplysningene som lagres er navn, fødselsnummer, stilling, arbeidssted og kontaktinfo. Innlogging, både for å sende søknad om tilgang og for senere innlogging til perssetjenesten skjer via ID-porten med fødselsnummer. Navn hentes automatisk fra folkeregisteret. De øvrige opplysningene fyller du selv inn i søknaden.

Vi registrerer også opplysninger om en tredjeperson som kan bekrefte at du skal ha tilgang, ansatt i en redaksjon. Opplysningene det dreier seg om er navn, stilling, redaksjon/organisasjon og e-post. Det er du som fyller inn disse opplysningene i søknaden.

I tillegg til å innhente ovennevnt opplysninger loggføres hvilke brukere som er inne i portalen til hvilke tidspunkt. Loggene oppbevares til de slettes, og er tilgjengelige ett år.

Lagring, tilgang og sletting

Opplysningene lagres på egne servere driftet av vår driftsleverandør, Evry, og vi har inngått databehandleravtale for dette forholdet. Et begrenset antall ansatte i DA, Evry og Bekk har tilgang til opplysningene som lagres, og da kun i begrensede tidsrom.

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg. Du kan be om en oversikt over hvilke dokumenter og opplysninger vi har lagret i våre systemer, i tillegg til informasjon om hvilke rettigheter du har. Du kan også be om mer informasjon om grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger.

Sletting

I noen tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes,   men det er ikke alle opplysninger du har rett til å få slettet.

Retting

Dersom du mener at opplysningene vi har lagret om deg ikke er   riktige, kan du selv endre opplysningene i portalen. Dersom du mener   opplysningene som er innhentet fra andre enn deg selv er uriktige, kan du   kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. Du må kunne   sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Begrensning

Begrensning av personopplysninger innebærer at vi ikke kan bruke opplysningene   uten ditt samtykke. Det kan være aktuelt å kreve begrensning av personopplysninger dersom du har bedt om retting eller protestert mot bruken av personopplysninger. Personopplysningene kan da begrenses frem til det er avgjort om du har krav på retting eller å protestere.

 

Du har ikke rett til å kreve begrensning dersom vi trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter.

Mer informasjon

Mer informasjon om die rettigheter finner du på www.domstol.no.   Der kan du også finne skjema som kan benyttes for å utøve dine rettigheter.

Klage til Datatilsynet

Dersom du mener vi har gjort noe som er i strid med personvernreglene, kan du klage til Datatilsynet. Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med oss, eller vårt personvernombud, før du eventuelt sender klage til Datatilsynet.

Kontaktdetaljer

Mer informasjon om vår behandling av personopplysninger finner du på www.domstol.no. Dersom du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte enten Domstoladministrasjonen eller personvernombudet:

Domstoladministrasjonen:

  • E-post: post@domstol.no
  • Postadresse: Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim.

Personvernombudet:

Datatilsynet:

  • Postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Du kan også finne mer informasjon om personvernreglene på www.datatilsynet.no

 

Til toppen