Covid-19

SMITTEVERN - pr. desember 2021

Basert på oppdaterte nasjonale anbefalinger og regler gjelder følgende ved besøk i våre tinghus i både Arendal, Kristiansand og Farsund:

  • Som følge av høyt smittetrykk henstilles det til at besøkende benytter munnbind i alle fellesarealer. Munnbind må benyttes dersom det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

  • Besøkende med ærend i indre sone kan pålegges bruk av munnbind.

I tillegg gjelder også følgende generelle anbefalinger:

  • Vask/sprit hendene ofte: Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel

  • Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

  • Hold deg hjemme ved luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans, nedsatt almenntilstand), og test deg for Covid-19.

I konkrete tilfeller kan det besluttes ytterligere smitteverntiltak, f.eks. bruk av pleksiglass, dersom møtende har symptomer som tilsier det. 

Til toppen