Komande rettsmøte

Tirsdag 7. og 8. desember

Forvaltningsrett. Om tilbakebetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Spørsmål om foreldelse og omgjøringsadgang.

Torsdag 9. desember

Arbeidsrett. Om søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdragelse.

Fredag 10. desember

Strafferett. Om straffutmåling for misbruk av offentlig støtteordning knyttet til covid-19-pandemien.

Nyheiter

Til toppen