Fjernmøte

Saksforberedende møte i Høyesterett kan bli avholdt som fjernmøte. Som følge av situasjonen med spredning av koronavirus og de tiltak som er iverksatt av myndighetene for å begrense smittespredning, gjennomføres dessuten muntlige ankeforhandlinger. Det samme gjelder eventuelt rettsmøte til supplering sak som ellers behandles skriftlig.

Det finnes en generell veilednig for hvordan man kobler seg på domstolenes videmøterom.

Høyesterett anbefaler at det brukes PC med tilkobling fra nettadressen https://meet.video.domstol.no eller videokonferansesystem.

Når du ved tilkobling til møterommet blir bedt om å fylle inn navn, ber vi om at du bruker tittel og fullt navn slik: «Advokat NN» / «Sakkyndig NN». 

Bruk av telefon og mobiltelefon anbefales ikke, men kan brukes dersom dersom du får problemer med påkoblingen. Du må delta fra et uforstyrret lokale.

Påkoblingsinformasjon blir sendt i innkallingen.

Testing

Det er viktig at løsningen testes på forhånd. I innkallingen til ankeforhandling/muntlig forhandling som fjernmøte vil prosessfullmektigene bli bedt om å teste løsningen senest kl. 12.00 dagen før rettsmøtet.

Under testen ber vi om at det benyttes samme tilkoblingsmåte, nettverk og utstyr som skal benyttes under rettsmøtet. Det er opprettet et møterom dedikert til testing, hvor man kan sjekke at lyd og kamera virker. Hvis det virker der, kan du gå ut fra at det virker i rettsmøtet også. For å utføre denne testingen, må du koble opp til møterommet test@anywhere.vc på samme måte som du ville ringt opp den faktiske møteromsadressen.

For advokater som ønsker å benytte digitale dokumenter under fjernmøte, vil det være behov for en ekstra skjerm.

Kablet kamera/mikrofon/høyttaler kan være mer stabilt enn utstyr koblet til med f.eks. Bluetooth.

Til toppen