Artiklar og foredrag

Domstolene – makt og motmakt

Innlegg ved høyesterettsdommer Bergljot Webster i VG 17. februar 2018 om domstolene som motmakt og rammebetingelsene for velfungerende domstoler

Trender i Høyesteretts saker

Innlegg ved høyesterettsdommer Magnus Matningsdal i forbindelse med pressefrokost i Høyesterett, 8. januar 2018

Taler ved justitiarius Tore Scheis fratredelse 29. februar 2016

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei Høyesterettsdommer Toril M. Øie Stortingspresident Olemic Thommessen Justisminister Anders Anundsen Førstelagmann Arild O. Eidesen Advokatforeningens leder Erik Keiserud Riksadvokat Tor-Aksel Busch   Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Høyesteretts direktør Gunnar Bergby

Høyesteretts historie

Foredrag ved høyesterettsdommer Hans M. Michelsen. Åpen dag i Høyesterett, 19. mars 2003.

Til toppen