Barnekonvensjonen i Høyesteretts praksis

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 1. november 2016

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen på Barnerettsdagen JUS 2016, Oslo 1. november 2016: "Barnekonvensjonen i Høyesteretts praksis"

Til toppen