De nordiske høyesterettene som prejudikatdomstoler

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 14. og 15. mars 2016

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen på Nordisk høyesterettsdommerseminar, Oslo 14. og 15. mars 2016: "De nordiske høyesterettene som prejudikatdomstoler"

Til toppen