Deciding what to decide

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Reykjavik 16. februar 2018

Deciding what to decide

Til toppen