"Equality" and "non-discrimination" – reflections on interpretation from a Norwegian perspective

Foredrag ved høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen
Second Judicial Forum, Mont Fleur – Stellenbosch, Sør-Afrika 9. november 2014

Til toppen