FN-komiteenes uttalelser i Norsk rett

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 20. februar 2017

Foredrag ved Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 20. februar 2017: "FN-komiteenes uttalelser i i Norsk rett"

Til toppen