Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – linjer i Høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Sundvollen 22. oktober 2016

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen på Forsvarergruppens høstseminar, Sundvollen 22. oktober 2016: "Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten – linjer i Høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014"

Til toppen