Høyesteretts praksis på psykiatrifeltet

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 13. april 2016

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen på Advokatforeningens menneskerettsseminar, Oslo 13. april 2016: "Høyesteretts praksis på psykiatrifeltet"

Til toppen