Høyesteretts utfordringer – med en reformert grunnlov og i en mer internasjonalisert verden

Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen – bidrag på Castbergs minneforelesning, Det juridiske fakultet i Oslo 16. september 2015

Høyesteretts utfordringer – med en reformert grunnlov og i en mer internasjonalisert verden

 

Til toppen