Private parters mulighet til å vinne frem i saker mot det offentlige

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Tromsø 23. april 2015

Innledning til paneldebatt på seminar i anledning Norges Høyesteretts 200-årsjubilieum, Hålogaland lagmannsrett/Advokatforeningen, Tromsø 23. april 2015

Til toppen