"The Nordic Supreme Courts as Constitutional Courts"

Innlegg ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen,
Wien 29. oktober 2015

Innlegg ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen,
Wien 29. oktober 2015: "The Nordic Supreme Courts as Constitutional Courts"

Til toppen