The Norwegian Supreme Court and Strasbourg: The case of Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway

Artikkel av høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen i German Law Journal Vol. 15 No. 7, desember 2014

The Norwegian Supreme Court and Strasbourg: The case of Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway

Til toppen