The Norwegian Supreme Court and the internationalisation of law

Foredrag ved høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen på Det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap, Solstrand 20. oktober 2014

The Norwegian Supreme Court and the internationalisation of law

Til toppen