Styring av konserner – et aksjerettslig perspektiv

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsdommer Kristin Normann

Styring av konserner – et aksjerettslig perspektiv

Til toppen