Dommar Hans Michelsen

Artikler og foredrag

Høyesteretts historie

Foredrag ved høyesterettsdommer Hans M. Michelsen. Åpen dag i Høyesterett, 19. mars 2003.

Til toppen