Hvilken betydning har uttalelser av FNs menneskerettskomité og FNs barnekomité som rettskilder?

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, Oslo 14. og 15. mars 2016

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy på Nordisk høyesterettsdommerseminar, Oslo 14. og 15. mars 2016: "Hvilken betydning har uttalelser av FNs menneskerettskomité og FNs barnekomité som rettskilder?"

Til toppen