Avgjerder

Siste avgjerder

Selvstendig rettsvernshevd

Høyesteretts kjennelse 1. september 2021, HR-2021-1773-A, (sak nr. 21-042786SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Steinar Mathisen (advokat Helge Skaaraas) mot Bank Norwegian ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

«Nav-saken» - Frifinnelse i gjenopptatt straffesak om trygdebedrageri

Høyesteretts dom 2. juli 2021, HR-2021-1453-S, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet og advokat John Christian Elden). Møter i saken: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Omgåelsesekteskap

Høyesteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1435-A, (sak nr. 19-163380SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Spørsmål om en dommers habilitet

Høyesteretts kjennelse 1. juli 2021, HR-2021-1448-S, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I. Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Marti...

Svenske reindriftssamers adgang til beiteområder i Norge

Høyesteretts dom og kjennelse 30. juni 2021, HR-2021-1429-A, (sak nr. 20-164328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum, advokat Ann Johnsen) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler) (rettslig medhjelper: advokat Anders Blakstvedt)

Familiegjenforeining og ordre public

Høgsteretts dom og orskurd 23. juni 2021, HR-2021-1345-A, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (partshjelpar), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelpar), D (partshjelpar) (advokat Georg Schjerven Hansen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Kirurgisk inngrep som vilkår for forsikringsutbetaling

Høyesteretts dom 22. juni 2021, HR-2021-1338-A, (sak nr. 20-166713SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Vidhammer), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Christen Horn Johannessen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Tvungen tilbakeholdelse i somatisk helseinstitusjon

Høyesteretts dom 10. juni 2021, HR-2021-1263-A, (sak nr. 21-050130SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kirsten Berger)

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høyesteretts dom 8. juni 2021, HR-2021-1243-A, (sak nr. 21-013294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moises Corrales Entenza, Jose Ramon Rodriguez Pineiro, Feliciano Fernandez Lago, Juan Manuel Alsina Dominguez, Farid Ati Allah, Francisco Jose Caamaño Leon, Poseidon Personnel Services S.A. (partshjelper) (advokat Anette Fjeld) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas...

Asyl på grunnlag av konvertering

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1209-A, (sak nr. 20-160710SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Nadin Askeland Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper) (advokat Arild Karl Humlen), Den norske kirke (partshjelper) (advokat Kristin Veierød) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Forsettskravet ved drap

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1207-A, (sak nr. 21-019432STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Daniel Sollie) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Individuell ettervirkning ved tariffavtaleskifte

Høyesteretts dom 2. juni 2021, HR-2021-1193-A, (sak nr. 20-149286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marianne Carolin, Luzviminda Orcino Maningding, Vivian Adesuwa Ogoleh, Rizza Ramirez Beramo, Anne Rønningen, Bente Jeanette Yndestad Bye, Trine Heiseldahl, Wenche W. Solheim, Kari Løkjell, Yasotha Dayalan (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper), Unio Hovedorganisasjonen...

Kroppsvisitasjoner under varetektsfengsling

Høyesteretts dom 28. mai 2021, HR-2021-1155-A, (sak nr. 20-178462STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Øivind Sterri) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig

Høyesteretts beslutning 28. mai 2021, HR-2021-1140-J, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I.  Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Mar...

Tillatelse til lyd- og bildeopptak av NAV-saken

Høyesteretts beslutning 26. mai 2021 med hjemmel i straffeprosessloven § 54, HR-2021-1121-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden). Møter i saken etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat...

Motregning i festeforhold

Høyesteretts dom 25. mai 2021, HR-2021-1106-A, (sak nr. 20-158870SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen), mot Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen) II. Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat...

Storkammerbehandling av gjenopptatt sak om trygdebedrageri

Høyesteretts beslutning 11. mai 2021, HR-2021-1003-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Bestemmelser om rekkefølgetiltak i reguleringsplan

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-953-A, (sak nr. 20-130070SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Selvaag Bolig Bispelua AS (advokat Kristian Korsrud), Boligprodusentenes Forening (partshjelper) (advokat Pål Grønnæss) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven - habilitet

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2021, H R-2021-943-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET) I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik) II. Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet...

Erstatningskrav etter dekningsloven § 7-8

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-954-A, (sak nr. 20-127734SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Moods Wholesale AS’ konkursbo (advokat Johnny Johansen) mot Barnas Hus Norge AS (advokat Johannes Sundet)

Straffutmåling ved brudd på besøksforbud

Høyesteretts dom 20. april 2021, HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland)

Ansvar etter bilansvarsloven for parkert bil

Høyesteretts dom 19. april 2021, HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET) Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) mot KLP Skadeforsikring AS (advokat Vidar Kaurin Endal)

Straff for langvarig ulovlig opphold i Norge

Høyesteretts dom 15. april 2021, HR-2021-798-A, (sak nr. 20-182431STR-HRET) A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Salg av bolig med skjeggkre

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) II.  Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, H...

Vedtak om felling av ulv

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-662-A, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), (rettslig medhjelper: advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutnin...

Arbeidsrett – oppsigelse i prøvetid

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Straffutmåling ved brannstiftelse i boligblokk

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Krav fra pressen om innsyn i dokumenter i en avsluttet straffesak

Høyesteretts kjennelse 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Barnevern – samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Pirashanthy Sivabalachandran) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Barnevern – fastsettelse av samvær

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-474-A, (sak nr. 20-140524SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Geir Olav Pedersen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021, HR-2021-417-P, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utenriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb

Høyesteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte

Høyesteretts kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Tillatelse til strømming, lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 5. februar 2021, HR-2021-216-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET) Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Forståelsen av utlendingslovens bestemmelse om opphør av flyktningstatus

Høyesteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelper), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Beregning av driftstilskudd til private barnehager

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Slangsvold barnehage, m.fl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelper) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Virksomhetsoverdragelse og pensjonsrettigheter

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Godtgjørelse til verger som er advokater

Høyesteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2478-A, (sak nr. 20-082355SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Vigdis Brandstorp (advokat Helge Skaaraas) mot Staten v/Justis- og Beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

Forbudet mot seksuell trakassering

Høyesteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2476-A, (sak nr. 20-027579SIV-HRET) og (sak nr. 20-027583SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. A (advokat Tina Storsletten Nordstrøm), Fellesforbundet (partshjelper) (advokat Lars Olav Skårberg) mot B (advokat Nicolay Skarning) II. C (advokat Hedvig Cecilie Svardal) (Rettslig medhjelper: advokat Jan-Erik Sverre) mot A (advokat Tina Storsletten Nords...

Grunnlova § 112 og gyldigheita av ein kongeleg resolusjon om tildeling av utvinningsløyve for petroleum

Høgsteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2472-P, (sak nr. 20-051052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden, Naturvernforbundet (partshjelpar) og Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelpar) (advokat Emanuel Feinberg og advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted, rettsleg medhjelp...

Bevistilgang for realbevis

Høyesteretts kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2469-A, (sak nr. 20-106397SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Yara Asia Pte. Ltd (advokat Frithjof Herlofsen) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig, Lloyd’s Syndicate AML 2001, Lloyd’s Syndicate AES 1225, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Gard (UK) Limited, AXA Corporate Solutions Assurance, Amtrust at Lloyd’s Hull Consortium...

Grunnvilkår for utvidet inndragning

Høyesteretts dom 17. desember 2020, HR-2020-2442-A, (sak nr. 20-127566STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Kari Hangeland Buvik) mot A (advokat Øivind Sterri)

Frist for å fremsette krav om standarderstatning ved forsinkede flyreiser

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2401-A, (sak nr. 19-186250SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Svenn Nilsen (advokat Christina Doreen Steimler), Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat Erlend Haaskjold) mot Finnair Oyj (advokat Runar Hansen, advokat Aage Krogh), NHO Luftfart (partshjelper) (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy)

Betydningen av ordet «hjemland» i flyktningbestemmelsen

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2408-A, (sak nr. 20-066548SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Georg Schjerven Hansen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Christian Hauge) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Reklamasjon i entrepriseforhold

Høgsteretts dom 20. november 2020, HR-2020-2254-A, (sak nr. 19-186990SIV-HRET) Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik) mot Rambøll Norge AS, Zurich Insurance plc, Norway Branch (advokat John Gjermund Flatabø)

Revisjon av avtale om sluttpakke ved nedbemanning

Høgsteretts dom 13. november 2020, HR-2020-2202-A, (sak nr. 19-148926SIV-HRET), sivil sak, anke over dom St1 Norge AS (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot Eivind Ytterland mfl. (advokat Kyrre Eggen)

Spørsmål om tolegrensa etter servituttlova § 2

Høgsteretts dom 12. november 2020, HR-2020-2186-A, (sak nr. 20-029183SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Carl Otto Løvenskiold, Norges Skogeierforbund (partshjelpar), Norskog (partshjelpar) (advokat Jarle Wallevik Holstrøm) mot Åge Dagfinn Skogheim (advokat Peter Vagle)

Konkursunntak i Luganokonvensjonen

Høgsteretts orskurd 11. november 2020, HR-2020-2175-A, (sak nr. 20-027402SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Alpha Insurance AS' konkursbu (advokat Henning Harborg) mot A (advokat Lornts Natrud Nagelhus)

Straff for hatefulle ytringer

Høyesteretts dom 5. november 2020, HR-2020-2133-A, (sak nr. 20-097669STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen) II. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Innleigde arbeidstakarar har rett til resultatbasert selskapsbonus

Høgsteretts dom 2. november 2020, HR-2020-2109-A, (sak nr. 19-167507SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Karianne Rettedal), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelpar) (advokat Stig Åkenes Johnsen) mot Semco Maritime AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelpar)

Habiliteteten til fire høgsterettsdommarar i "klimasøksmålet"

Høgsteretts orskurd sagd 28. oktober 2020 av Høgsterett i plenum, HR-2020-2079-P, (sak nr. 20-051052SIV-HRET) Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden, Naturvernforbundet (partshjelpar), Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelpar) (advokat Emanuel Feinberg), (advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted), (Rettsleg...

Forbudet mot bruk av mobiltelefon under kjøring I

Høyesteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2019-A, (sak nr. 20-116249STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Åsmund Yli) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Erstatningskrav etter misbruk av BankID

Høgsteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2021-A, (sak nr. 20-006911SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Amund Noss), Forbrukarrådet (partshjelpar) (advokat Asle Bjelland) mot Brabank ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

Den skatterettslege grensa mellom vedlikehald og påkosting

Høgsteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2018-A, (sak nr. 20-011264SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Lyse Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelpar) (advokat Bendik Christoffersen) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (advokat Caroline Lund) (partshjelpar)

Overprøving av ankenekt i barnevernssak

Høgsteretts orskurd 15. oktober 2020, HR-2020-1968-A, (sak nr. 20-066246SIV-HRET), sivil sak, anke over vedtak A (advokat Thomas Horn) mot X kommune (X kommune v/advokat Anette Olsen)

Barnevern – regulering av kontakt på telefon og over nett

Høgsteretts dom 15. oktober 2020, HR-2020-1967-A, (sak nr. 20-052939SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Trine Christin Riiber), C (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Sametingets rett til å erklære representativ partshjelp

Høgsteretts orskurd 14. oktober 2020, HR-2020-1956-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Sámediggi/Sametinget (advokat Joakim Bakke-Nielsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat John Gjermund Flatabø), A, B (advokat Sicilie Kristin Kanebog) mot X kommune (advokat Roald Angell)

Ansvar for fleirtalsaksjeeigar i eit aksjeselskap

Høgsteretts dom 13. oktober 2020, HR-2020-1947-A, (sak nr. 20-005988SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Satoe Invest AS (advokat Yngve Andersen) mot Petter Arne Alvik, Skoledrift AS (advokat Christian Fredrik Galtung)

Barnevern og adopsjon

Høgsteretts dom 9. oktober 2020, HR-2020-1929-A, (sak nr. 19-167532SIV-HRET) A, B (advokat Ingrid Mellum Gundersen) mot X kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

Vilkår for å opne jordskiftesak

Høgsteretts dom 6. oktober 2020, HR-2020-1910-A, (sak nr. 20-040353SIV-HRET) Laila Skarheim Moen (advokat Aslak Runde) mot Tone Harvold, Tor Egil Oterholm (advokat Christian Schadenberg Mathiassen)

Gyldigheita av eit vedtak om å avslå sakskostnader

Høgsteretts dom 22. september 2020, HR-2020-1824-A, (sak nr. 19-188949SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Jan Arild Vikan), Fellesforbundet (partshjelpar), Landsorganisasjonen i Noreg (partshjelpar) (advokat Rune Lium), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelpar) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius...

Lagmannsrettens avslag på søknad om asyl oppheva

Høgsteretts orskurd og dom 17. september 2020, HR-2020-1799-A, (sak nr. 20-007344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ane Sydnes Egeland) mot A (advokat John Christian Elden), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelpar)

Referatforbod

Høgsteretts orskurd 16. september 2020, HR-2020-1792-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET)

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertaking

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertaking Høgsteretts dom 15. september 2020, HR-2020-1788-A, (sak nr. 20-035781SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Mehvish Taj Haider) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung)

Utlevering av vevsprøver frå forskingsbiobank

Høgsteretts orskurd 14. september 2020, HR-2020-1776-A, (sak nr. 20-065890STR-HRET), straffesak, anke over orskurd Påtalemakta (statsadvokat Tone Aase) mot Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), A (advokat John Christian Elden)

Skeivdeling av verdien av aksjar

Høgsteretts dom 10. september 2020, HR-2020-1760-A, (sak nr. 19-120344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Eirik Wensell Raanes) mot B (advokat Sicilie Knudsen Tveøy)

Gyldigheita av vedtak i Klagenemnda for meirverdiavgift

Høgsteretts dom 4. september 2020, HR-2020-1732-A, (sak nr. 19-191169SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Trysil Fageråsen Eiendom AS (advokat Alexander With) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Skjold Søgaard)

Sykling i kollektivfelt

Høgsteretts dom 3. september 2020, HR-2020-1723-A, sak nr. 20-034146STR-HRET, straffesak, anke over dom. A, Syklistenes Landsforening (partshjelpar), Norges Cykleforbund (partshjelpar) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Vilkårene for straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1682-A, (sak nr. 20-046787STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Edvard Terje Eide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Tillatelse til film- og lydopptak under ankeforhandlingen i en straffesak

Høyesteretts beslutning 14. august 2020, HR-2020-1609-A, (sak nr. 20-034146STR-HRET), anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2019. A, Syklistenes Landsforening (partshjelper), Norges Cykleforbund (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Straffutmåling ved ulovleg bygging og terrenginngrep i strandsona

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET), straffesak, anke over dom I. A (advokat Anders Morten Brosveet), PS Anlegg AS (advokat Erik Eriksen), B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) II. Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), B (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for forsøk på grov omsorgsunndraging

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1356-A, (sak nr. 20-042676STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Ran og omgjering av ungdomsstraff

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1351-A, (sak nr. 20-042708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Passiv medvirkning til barnemishandling

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Straff for fremmedkriger i Syria – spørsmål om norsk jurisdiksjon

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1340-A, (sak nr. 20-024314STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Mads Andenæs) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) mot A (advokat Mads Andenæs)

Forholdet mellom arbeidsgivar og arbeidstakarar ved verksemdsoverdraging

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelpar) (advokat Tarjei Thorkildsen) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (partshjelpar) (advokat...

Domsmyndigheit etter Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2

Høgsteretts orskurd 24. juni 2020, HR-2020-1328-A, (sak nr. 19-151103SIV-HRET) og (sak nr. 19-151228SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd 1. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas Stang Lund) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Herman Steen) 2. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas Stang Lun...

Krav under lisensforsikring

Høgsteretts dom 17. juni 2020, HR-2020-1262-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Delvis opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 11. juni 2020, HR-2020-1229-U, (sak nr. 20-079284SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Bjørn Morten Litveit Hansen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide)

Avvisning av krav om gjenopning

Høgsteretts orskurd 9. juni 2020, HR-2020-1201-A, (sak nr. 20-007980SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot X kommune (X kommune v/advokat Øyvind Grødal), B, C (advokat Mette Yvonne Larsen)

Tilbakekrevjing av for mykje utbetalt uførepensjon

Høgsteretts dom 8. juni 2020, HR-2020-1194-A, (sak nr. 19-186097SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Olav Lægreid) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Tvungent psykisk helsevern ved alvorleg anoreksi

Høgsteretts dom 4. juni 2020, HR-2020-1167-A, (sak nr. 19-178082SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Krav til tingretten om oppheving av beslag

Høgsteretts orskurd 3. juni 2020, HR-2020-1154-A, (sak nr. 20-009388STR-HRET), straffesak, anke over orskurd A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Lønnskrav i suspensjonstida

Høgsteretts dom 3. juni 2020, HR-2020-1157-A, (sak nr. 19-152288SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot X kommune (X kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Anne Margrethe Wittussen)

Psykiatrisk sakkunnige var inhabile

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1140-A, (sak nr. 19-180283STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Krenking av varemerke

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, (sak nr. 19-141420SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Henrik Huseby (advokat Per Harald Gjerstad) mot Apple Inc (advokat Sigurd Holter Torp)

Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 29. mai 2020, HR-2020-1133-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Geir Ivar Ringstrøm Frisvold (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Justeringskrav etter meirverdiavgiftslova

Høgsteretts orskurd 28. mai 2020, HR-2020-1129-A, (sak nr. 19-168837SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd REC Wafer Norway AS’ konkursbu (advokat Andreas Stang Lund) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Arne Johan Dahl)

Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 28. mai 2020, HR-2020-1127-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) (partshjelpar), Arbeidsgiverforeningen Spekter (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelpar) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (advokat Edvard Bakk...

Kontraktshjelparansvar

Høgsteretts dom 27. mai 2020, HR-2020-1120-A, (sak nr. 19-151066SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø) mot Alf Brekken og Sønner AS (advokat Trond Skogly)

Anke over straffutmåling

Høgsteretts dom 8. mai 2020, HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Jordskiftelagdommars kompetanse ved overskjønn

Høgsteretts orskurd 7. mai 2020, HR-2020-959-A, (sak nr. 20-016588SIV-HRET), anke over vedtak. Boganesveien 118 Seksjon 5 AS, Martin Josef Feldmann, Boganesveien 118 AS, Kristine Refvik, Martin Feldmann Tannteknikk AS, Christian Mathias Tønnessen, A'head Executive AS, Tannlege Christian Tønnessen AS, Ahead Eiendom AS (advokat Ellen Cecilie Mostad) mot Rogaland fylkeskommune (advokat Øystein Hus...

Rettsvern ved samla pantsetting av kundefordringar

Høgsteretts dom 20. april 2020, HR-2020-837-A, (sak nr. 19-144892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg) mot Bergen Bunkers AS’ konkursbo (advokat Egil Horstad)

Inndragingssak mot eigaren av eit fiskefartøy

Høgsteretts orskurd 31. mars 2020, HR-2020-710-A, (sak nr. 19-166502STR-HRET), straffesak, anke over orskurd  Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og statsadvokat Tore Kulstad)

Omsorgsovertaking og fastsetting av samvær

Høgsteretts dom 27. mars 2020, HR-2020-662-S, (sak nr. 00-000000SIV-HRET), anke over X lagmannsretts dom 24. juni 2019 A, B (advokat Anders Brosveet) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelpar) (advokat Frode Lauareid). Møte i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvoka...

Barnevern – omsorgsovertaking og samvær. Forholdet til EMK artikkel 8

Høgsteretts orskurd 27. mars 2020, HR-2020-663-S, (sak nr. 00-000001SIV-HRET) og (sak nr. 00-000002SIV-HRET), anke over X lagmannsrettsavgjerder 19. juli 2019 og 29. juli 2019 I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Y kommune (advokat Frode Lauareid), (Rettsleg medhjelpar: advokat Trine Riiber), KS (partshjelpar) (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Thomassen) II. B (advokat Steinar...

Barnevern: Adopsjon og forholdet til EMK artikkel 8

Høgsteretts orskurd 27. mars 2020, HR-2020-661-S, (sak nr. 00-0000001SIV-HRET), anke over X lagmannsretts avgjerd 12. august 2019 A (advokat Halvard Helle), B (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen), (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelpar), (advokat Frode Lauareid) Møte i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og...

Tolking av standard morselskapsgaranti med heimel i petroleumslova

Høgsteretts dom 20. mars 2020, HR-2020-611-A, (sak nr. 19-120229SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skeie Technology AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

Erstatningsansvar for ansvarleg søkjar etter plan- og bygningslova

Høgsteretts dom 7. februar 2020, HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Solem Arkitektur AS (advokat Gunnar Sørlie) Arkitektbedriftene i Norge (partshjelpar) (advokat Steffen Asmundsson) mot Tommy Øvsthus Engvik Henrik Tvervåg Vibeke Leirfall Johann Agust Sigurdsson Geir Rønnich Olsen Ingvill Engvik Øvsthus Lisa Marie Fagertun Linn Okkenhaug Getz (advokat Dag...

Forelding av forsikringskrav i internasjonal sjøforsikring

Høgsteretts dom 4. februar 2020, HR-2020-257-A, (sak nr. 19-053865SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Assuranseforeningen SKULD (Gjensidig) SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Bjarne Andreas Meidell) (Rettsleg medhjelpar: advokat Stephen Knudtzon) II. SwissMarine Services S.A....

Tillatelse til å være til stede ved lukkede dører

Justitiariu`s beslutning og kjennelse 3. februar 2020, HR-2020-236-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Spørsmål om forhandlingene skal gå for lukkede dører under den sakkyndiges forklaring

Justitiariu`s kjennelse og beslutning 3. februar 2020, HR-2020-234-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Brot på meirverdiavgiftslova

Høgsteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Hovudentreprenørens innvendingar mot underentreprenørens sluttoppstilling

Høgsteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-228-A, (sak nr. 19-132407SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Asbjørn Lyséll Dølvik), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Pettersson), (EBA) (partshjelpar) mot HGT AS (advokat Henrik Garmann), Maskinentreprenørenes Forbund (advokat Arve Martin Bjørnvik) (partshjelpar)

Hatefulle ytringar på Facebook 2

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Hatefulle ytringar på Facebook 1

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over...

Erstatningssak – fleire krav i same sak

Høgsteretts orskurd 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Til toppen