Avgjerder

Siste avgjerder

Forhøyet uføretrygd som ung ufør

Høgsteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2276-A, (sak nr. 21-049970SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot A (advokat Henrik Grønhaug)

Gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør

Høgsteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2275-A, (sak nr. 21-049535SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Pelagia AS, Sjømat Norge (partshjelpar) (advokat Ivar Skauge Strandenes) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)

Entreprenør frifunnen for å måtte dekke krav som var forelda etter bustadoppføringslova

Høgsteretts dom 12. november 2021, HR-2021-2201-A, (sak nr. 21-028235SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Kruse Smith Entreprenør AS (advokat Kjersti Lerkerød), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelpar) (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Hovedgårdsparken Borettslag (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) (Rettsleg medhjelpar: advokat Espen Ragnar Hamar)

Tilbakekall av førerett på grunn av manglande edruskap

Høgsteretts dom 21. oktober 2021, HR-2021-2050-A, (sak nr. 21-036835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) mot A (advokat Thomas Frøberg)

Gyldigheten av utbyggingsavtale

Høyesteretts dom 2. desember 2021, HR-2021-2364-A, (sak nr. 21-010348SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Sunnfjord kommune (advokat Johannes Meyer-Myklestad) mot Bilskadesenteret Eigedom AS (advokat Endre Grande)

Formannskapsmedlemer kan vera meddommarar

Høgsteretts dom 29. november 2021, HR-2021-2342-A, (sak nr. 21-114979STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemakta (statsadvokat Inger Myklebust)

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbygginga krenker retten til kulturutøving for reindriftssamane

Høgsteretts dom 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S (sak nr. 20-143891SIV-HRET, sak nr. 20-143892-SIV-HRET og sak nr. 20-143893SIV-HRET) I: Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum) og Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remme...

Krav om erstatning for påstått ulovleg innkravd elavgift

Høgsteretts dom 1. oktober 2021, HR-2021-1933-A, (sak nr. 20-146493SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) mot Gasum AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Sjølvstendig rettsvernshevd

Høgsteretts orskurd 1. september 2021, HR-2021-1773-A, (sak nr. 21-042786SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. Steinar Mathisen (advokat Helge Skaaraas) mot Bank Norwegian ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

«Nav-saka» – Frifinning i gjenopptatt straffesak om trygdebedrageri

Høgsteretts dom 2. juli 2021, HR-2021-1453-S, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemakta (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet og advokat John Christian Elden). Møte i saka: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Omgåingsekteskap

Høgsteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1435-A, (sak nr. 19-163380SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Spørsmål om habiliteten til ein dommar

Høgsteretts orskurd 1. juli 2021, HR-2021-1448-S, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I. Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin...

Tilgang for svenske reindriftssamar til beiteområde i Noreg

Høgsteretts dom og orskurd 30. juni 2021, HR-2021-1429-A, (sak nr. 20-164328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum, advokat Ann Johnsen) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler) (rettsleg medhjelpar: advokat Anders Blakstvedt)

Kirurgisk inngrep som vilkår for forsikringsutbetaling

Høgsteretts dom 22. juni 2021, HR-2021-1338-A, (sak nr. 20-166713SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Vidhammer), Arbeidstakarorganisasjonen Parat (partshjelpar) (advokat Christen Horn Johannessen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Tvunge tilbakehald i somatisk helseinstitusjon

Høgsteretts dom 10. juni 2021, HR-2021-1263-A, (sak nr. 21-050130SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kirsten Berger)

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høgsteretts dom 8. juni 2021, HR-2021-1243-A, (sak nr. 21-013294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moises Corrales Entenza, Jose Ramon Rodriguez Pineiro, Feliciano Fernandez Lago, Juan Manuel Alsina Dominguez, Farid Ati Allah, Francisco Jose Caamaño Leon, Poseidon Personnel Services S.A. (partshjelpar) (advokat Anette Fjeld) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas...

Asyl på grunnlag av konvertering

Høgsteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1209-A, (sak nr. 20-160710SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Nadin Askeland Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelpar) (advokat Arild Karl Humlen), Den norske kyrkja (partshjelpar) (advokat Kristin Veierød) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Forsettskravet ved drap

Høgsteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1207-A, (sak nr. 21-019432STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemakta (riksadvokatfullmektig Daniel Sollie) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Individuell etterverknad ved tariffavtaleskifte

Høgsteretts dom 2. juni 2021, HR-2021-1193-A, (sak nr. 20-149286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marianne Carolin, Luzviminda Orcino Maningding, Vivian Adesuwa Ogoleh, Rizza Ramirez Beramo, Anne Rønningen, Bente Jeanette Yndestad Bye, Trine Heiseldahl, Wenche W. Solheim, Kari Løkjell, Yasotha Dayalan (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelpar), Unio, hovudorganisasjonen...

Kroppsvisitasjonar under varetektsfengsling

Høgsteretts dom 28. mai 2021, HR-2021-1155-A, (sak nr. 20-178462STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Øivind Sterri) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Hugo Henstein)

Motrekning i festeforhold

Høgsteretts dom 25. mai 2021, HR-2021-1106-A, (sak nr. 20-158870SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen), mot Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen) II. Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat...

Årsakssamanheng og økonomisk tap ved styreansvar

Høgsteretts dom 5. mai 2021, HR-2021-967-A, (sak nr. 20-164391SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Asbjørn Breistein) mot Landskapsentreprenørene AS (advokat Leif Oscar Olsen)

Inndraging av mobiltelefon frå mindreårig

Høgsteretts dom 18. november 2021, HR-2021-2249-A, (sak nr. 21-103015STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemakta (statsadvokat Stein Vale)

Føresegner om rekkefølgetiltak i reguleringsplan

Høgsteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-953-A, (sak nr. 20-130070SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Selvaag Bolig Bispelua AS (advokat Kristian Korsrud), Boligprodusentenes Forening (partshjelpar) (advokat Pål Grønnæss) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Erstatningskrav etter dekningslova § 7-8

Høgsteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-954-A, (sak nr. 20-127734SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moods Wholesale AS’ konkursbu (advokat Johnny Johansen) mot Barnas Hus Norge AS (advokat Johannes Sundet)

Straffutmåling ved brot på besøksforbod

Høgsteretts dom 20. april 2021, HR-2021-847-A, (sak nr. 21-004563STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland)

Ansvar etter bilansvarslova for parkert bil

Høgsteretts dom 19. april 2021, HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) mot KLP Skadeforsikring AS (advokat Vidar Kaurin Endal)

Straff for langvarig ulovleg opphald i Noreg

Høgsteretts dom 15. april 2021, HR-2021-798-A, (sak nr. 20-182431STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemakta (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Sal av bustad med skjeggkre

Høgsteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) II. Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI...

Vilkåra for straff for omsorgsunndraging

Høgsteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1682-A, (sak nr. 20-046787STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Edvard Terje Eide) mot Påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva)

Straff for hatefulle ytringar

Høgsteretts dom 5. november 2020, HR-2020-2133-A, (sak nr. 20-097669STR-HRET), straffesak, anke over dom I. Påtalemakta (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen) mot A (advokat Steinar Jacob Thomassen) II. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Passiv medvirkning til barnemishandling

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemakta (statsadvokat Andreas Schei)

Løyve til film- og lydopptak under ankeforhandlinga i ei straffesak

Høgsteretts avgjerd 14. august 2020, HR-2020-1609-A, (sak nr. 20-034146STR-HRET), anke over dom i Borgarting lagmannsrett 4. desember 2019 A, Syklistenes Landsforening (partshjelpar), Norges Cykleforbund (partshjelpar) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Grunnvilkår for utvidet inndragning

Høgsteretts dom 17. desember 2020, HR-2020-2442-A, (sak nr. 20-127566STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemakta (statsadvokat Kari Hangeland Buvik) mot A (advokat Øivind Sterri)

Godtgjering til verjer som er advokatar

Høgsteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2478-A, (sak nr. 20-082355SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Vigdis Brandstorp (advokat Helge Skaaraas) mot Staten v/Justis- og Beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

Forbodet mot seksuell trakassering

Høgsteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2476-A, (sak nr. 20-027579SIV-HRET) og (sak nr. 20-027583SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I A (advokat Tina Storsletten Nordstrøm), Fellesforbundet (partshjelpar) (advokat Lars Olav Skårberg) mot B (advokat Nicolay Skarning) II. C (advokat Hedvig Cecilie Svardal) (Rettsleg medhjelpar: advokat Jan-Erik Sverre) mot A (advokat Tina Storsletten Nordstrø...

Frist for å fremsette krav om standarderstatning ved forsinkede flyreiser

Høgsteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2401-A, (sak nr. 19-186250SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Svenn Nilsen (advokat Christina Doreen Steimler), Forbrukarrådet (partshjelpar) (advokat Erlend Haaskjold) mot Finnair Oyj (advokat Runar Hansen, advokat Aage Krogh), NHO Luftfart (partshjelpar) (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy)

Bevistilgang for realbevis

Høgsteretts orskurd 21. desember 2020, HR-2020-2469-A, (sak nr. 20-106397SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Yara Asia Pte. Ltd (advokat Frithjof Herlofsen) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig, Lloyd’s Syndicate AML 2001, Lloyd’s Syndicate AES 1225, Allianz Global Corporate & Speciality SE, Gard (UK) Limited, AXA Corporate Solutions Assurance, Amtrust at Lloyd’s Hull Consortium 9577,...

Betydninga av ordet «hjemland» i flyktningføresegna

Høgsteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2408-A, (sak nr. 20-066548SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Georg Schjerven Hansen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelpar) (advokat Christian Hauge) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Vedtak om felling av ulv

Høgsteretts dom 26. mars 2021,  HR-2021-662-A, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), (rettsleg medhjelpar: advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelpar), Norskog (partshjelpar), Norges Skogeierforbund (partshjelpar) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutning...

Arbeidsrett – oppseiing i prøvetida

Høgsteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Straffutmåling ved brannstifting i bustadblokk

Høgsteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Krav frå pressa om innsyn i dokument i ei avslutta straffesak

Høgsteretts orskurd 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over orskurd. Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelpar), Norsk Journalistlag (partshjelpar) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlege påtalemakta v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Barnevern – samvær etter omsorgs-overtaking

Høgsteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Pirashanthy Sivabalachandran) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Barnevern – fastsetting av samvær

Høgsteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-474-A, (sak nr. 20-140524SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Geir Olav Pedersen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Nei til EU kan reise sak om EUs tredje energimarknadspakke

Høgsteretts orskurd 1. mars 2021, HR-2021-417-P, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (rettsleg medhjelpar: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utanriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Inndraging av utbytte ved drift av ulovleg pokerklubb

Høgsteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) II. Påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Domsmyndigheit i arvetvist under privat skifte

Høgsteretts orskurd 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Forståinga av føresegna i utlendingslova om opphøyr av flyktningstatus

Høgsteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelpar), FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelpar) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Berekning av driftstilskot til private barnehagar

Høgsteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Slangsvold barnehage, mfl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelpar) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Verksemdsoverdraging og pensjonsrettar

Høgsteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Lagmannsrettens ankenektelse i alvorlig straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2021, HR-2021-2058-A, (sak nr. 21-096814STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Frode Sulland), Den Norske Advokatforening (partshjelper) (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Mads Fredrik Baardseth)

Krav om frådrag for inngåande meirverdiavgift ved sal av fast eigedom

Høgsteretts dom 14. oktober 2021, HR-2021-2025-A, (sak nr. 21-018532SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skatteklagenemnda (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/ Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Nils Sture Nilsson)

Familiegjenforeining og ordre public

Høgsteretts dom og orskurd 23. juni 2021, HR-2021-1345-A, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (partshjelpar), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelpar), D (partshjelpar) (advokat Georg Schjerven Hansen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig

Høyesteretts beslutning 28. mai 2021, HR-2021-1140-J, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I.  Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Mar...

Tillatelse til lyd- og bildeopptak av NAV-saken

Høyesteretts beslutning 26. mai 2021 med hjemmel i straffeprosessloven § 54, HR-2021-1121-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden). Møter i saken etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat...

Storkammerbehandling av gjenopptatt sak om trygdebedrageri

Høyesteretts beslutning 11. mai 2021, HR-2021-1003-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven - habilitet

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2021, H R-2021-943-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET) I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik) II. Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet...

Tillatelse til strømming, lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 5. februar 2021, HR-2021-216-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET) Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Utlevering av vevsprøver frå forskingsbiobank

Høgsteretts orskurd 14. september 2020, HR-2020-1776-A, (sak nr. 20-065890STR-HRET), straffesak, anke over orskurd Påtalemakta (statsadvokat Tone Aase) mot Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved ulovleg bygging og terrenginngrep i strandsona

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET), straffesak, anke over dom I. A (advokat Anders Morten Brosveet), PS Anlegg AS (advokat Erik Eriksen), B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) II. Påtalemakta (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), B (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for forsøk på grov omsorgsunndraging

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1356-A, (sak nr. 20-042676STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Grunnlova § 112 og gyldigheita av ein kongeleg resolusjon om tildeling av utvinningsløyve for petroleum

Høgsteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2472-P, (sak nr. 20-051052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden, Naturvernforbundet (partshjelpar) og Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelpar) (advokat Emanuel Feinberg og advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted, rettsleg medhjelp...

Spørsmål om tolegrensa etter servituttlova § 2

Høgsteretts dom 12. november 2020, HR-2020-2186-A, (sak nr. 20-029183SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Carl Otto Løvenskiold, Norges Skogeierforbund (partshjelpar), Norskog (partshjelpar) (advokat Jarle Wallevik Holstrøm) mot Åge Dagfinn Skogheim (advokat Peter Vagle)

Sametingets rett til å erklære representativ partshjelp

Høgsteretts orskurd 14. oktober 2020, HR-2020-1956-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Sámediggi/Sametinget (advokat Joakim Bakke-Nielsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat John Gjermund Flatabø), A, B (advokat Sicilie Kristin Kanebog) mot X kommune (advokat Roald Angell)

Revisjon av avtale om sluttpakke ved nedbemanning

Høgsteretts dom 13. november 2020, HR-2020-2202-A, (sak nr. 19-148926SIV-HRET), sivil sak, anke over dom St1 Norge AS (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot Eivind Ytterland mfl. (advokat Kyrre Eggen)

Reklamasjon i entrepriseforhold

Høgsteretts dom 20. november 2020, HR-2020-2254-A, (sak nr. 19-186990SIV-HRET) Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik) mot Rambøll Norge AS, Zurich Insurance plc, Norway Branch (advokat John Gjermund Flatabø)

Overprøving av ankenekt i barnevernssak

Høgsteretts orskurd 15. oktober 2020, HR-2020-1968-A, (sak nr. 20-066246SIV-HRET), sivil sak, anke over vedtak A (advokat Thomas Horn) mot X kommune (X kommune v/advokat Anette Olsen)

Konkursunntak i Luganokonvensjonen

Høgsteretts orskurd 11. november 2020, HR-2020-2175-A, (sak nr. 20-027402SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd Alpha Insurance AS' konkursbu (advokat Henning Harborg) mot A (advokat Lornts Natrud Nagelhus)

Innleigde arbeidstakarar har rett til resultatbasert selskapsbonus

Høgsteretts dom 2. november 2020, HR-2020-2109-A, (sak nr. 19-167507SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Karianne Rettedal), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelpar) (advokat Stig Åkenes Johnsen) mot Semco Maritime AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelpar)

Erstatningskrav etter misbruk av BankID

Høgsteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2021-A, (sak nr. 20-006911SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Amund Noss), Forbrukarrådet (partshjelpar) (advokat Asle Bjelland) mot Brabank ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

Barnevern – regulering av kontakt på telefon og over nett

Høgsteretts dom 15. oktober 2020, HR-2020-1967-A, (sak nr. 20-052939SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Trine Christin Riiber), C (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Den skatterettslege grensa mellom vedlikehald og påkosting

Høgsteretts dom 22. oktober 2020, HR-2020-2018-A, (sak nr. 20-011264SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Lyse Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelpar) (advokat Bendik Christoffersen) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (advokat Caroline Lund) (partshjelpar)

Ansvar for fleirtalsaksjeeigar i eit aksjeselskap

Høgsteretts dom 13. oktober 2020, HR-2020-1947-A, (sak nr. 20-005988SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Satoe Invest AS (advokat Yngve Andersen) mot Petter Arne Alvik, Skoledrift AS (advokat Christian Fredrik Galtung)

Vilkår for å opne jordskiftesak

Høgsteretts dom 6. oktober 2020, HR-2020-1910-A, (sak nr. 20-040353SIV-HRET) Laila Skarheim Moen (advokat Aslak Runde) mot Tone Harvold, Tor Egil Oterholm (advokat Christian Schadenberg Mathiassen)

Tvungent psykisk helsevern ved alvorleg anoreksi

Høgsteretts dom 4. juni 2020, HR-2020-1167-A, (sak nr. 19-178082SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Tilbakekrevjing av for mykje utbetalt uførepensjon

Høgsteretts dom 8. juni 2020, HR-2020-1194-A, (sak nr. 19-186097SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Olav Lægreid) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Krav til tingretten om oppheving av beslag

Høgsteretts orskurd 3. juni 2020, HR-2020-1154-A, (sak nr. 20-009388STR-HRET), straffesak, anke over orskurd A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Justeringskrav etter meirverdiavgiftslova

Høgsteretts orskurd 28. mai 2020, HR-2020-1129-A, (sak nr. 19-168837SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd REC Wafer Norway AS’ konkursbu (advokat Andreas Stang Lund) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Arne Johan Dahl)

Skeivdeling av verdien av aksjar

Høgsteretts dom 10. september 2020, HR-2020-1760-A, (sak nr. 19-120344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Eirik Wensell Raanes) mot B (advokat Sicilie Knudsen Tveøy)

Rettsvern ved samla pantsetting av kundefordringar

Høgsteretts dom 20. april 2020, HR-2020-837-A, (sak nr. 19-144892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg) mot Bergen Bunkers AS’ konkursbo (advokat Egil Horstad)

Referatforbod

Høgsteretts orskurd 16. september 2020, HR-2020-1792-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET)

Psykiatrisk sakkunnige var inhabile

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1140-A, (sak nr. 19-180283STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Omsorgsovertaking og fastsetting av samvær

Høgsteretts dom 27. mars 2020, HR-2020-662-S, (sak nr. 00-000000SIV-HRET), anke over X lagmannsretts dom 24. juni 2019 A, B (advokat Anders Brosveet) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelpar) (advokat Frode Lauareid). Møte i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvoka...

Lønnskrav i suspensjonstida

Høgsteretts dom 3. juni 2020, HR-2020-1157-A, (sak nr. 19-152288SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot X kommune (X kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Anne Margrethe Wittussen)

Lagmannsrettens avslag på søknad om asyl oppheva

Høgsteretts orskurd og dom 17. september 2020, HR-2020-1799-A, (sak nr. 20-007344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ane Sydnes Egeland) mot A (advokat John Christian Elden), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelpar)

Krav under lisensforsikring

Høgsteretts dom 17. juni 2020, HR-2020-1262-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Kontraktshjelparansvar

Høgsteretts dom 27. mai 2020, HR-2020-1120-A, (sak nr. 19-151066SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø) mot Alf Brekken og Sønner AS (advokat Trond Skogly)

Inndragingssak mot eigaren av eit fiskefartøy

Høgsteretts orskurd 31. mars 2020, HR-2020-710-A, (sak nr. 19-166502STR-HRET), straffesak, anke over orskurd  Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og statsadvokat Tore Kulstad)

Gyldigheita av vedtak i Klagenemnda for meirverdiavgift

Høgsteretts dom 4. september 2020, HR-2020-1732-A, (sak nr. 19-191169SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Trysil Fageråsen Eiendom AS (advokat Alexander With) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Skjold Søgaard)

Gyldigheita av eit vedtak om å avslå sakskostnader

Høgsteretts dom 22. september 2020, HR-2020-1824-A, (sak nr. 19-188949SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Jan Arild Vikan), Fellesforbundet (partshjelpar), Landsorganisasjonen i Noreg (partshjelpar) (advokat Rune Lium), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelpar) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius...

Forholdet mellom arbeidsgivar og arbeidstakarar ved verksemdsoverdraging

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelpar) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelpar) (advokat Tarjei Thorkildsen) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (partshjelpar) (advokat...

Domsmyndigheit etter Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2

Høgsteretts orskurd 24. juni 2020, HR-2020-1328-A, (sak nr. 19-151103SIV-HRET) og (sak nr. 19-151228SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd 1. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas Stang Lund) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Herman Steen) 2. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas Stang Lun...

Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 29. mai 2020, HR-2020-1133-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Geir Ivar Ringstrøm Frisvold (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Dommarhabilitet

Høgsteretts orskurd 28. mai 2020, HR-2020-1127-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) (partshjelpar), Arbeidsgiverforeningen Spekter (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelpar) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (advokat Edvard Bakk...

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertaking

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertaking Høgsteretts dom 15. september 2020, HR-2020-1788-A, (sak nr. 20-035781SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Mehvish Taj Haider) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung)

Barnevern – omsorgsovertaking og samvær. Forholdet til EMK artikkel 8

Høgsteretts orskurd 27. mars 2020, HR-2020-663-S, (sak nr. 00-000001SIV-HRET) og (sak nr. 00-000002SIV-HRET), anke over X lagmannsrettsavgjerder 19. juli 2019 og 29. juli 2019 I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Y kommune (advokat Frode Lauareid), (Rettsleg medhjelpar: advokat Trine Riiber), KS (partshjelpar) (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Thomassen) II. B (advokat Steinar...

Avvisning av krav om gjenopning

Høgsteretts orskurd 9. juni 2020, HR-2020-1201-A, (sak nr. 20-007980SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot X kommune (X kommune v/advokat Øyvind Grødal), B, C (advokat Mette Yvonne Larsen)

Anke over straffutmåling

Høgsteretts dom 8. mai 2020, HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Barnevern: Adopsjon og forholdet til EMK artikkel 8

Høgsteretts orskurd 27. mars 2020, HR-2020-661-S, (sak nr. 00-0000001SIV-HRET), anke over X lagmannsretts avgjerd 12. august 2019 A (advokat Halvard Helle), B (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen), (Rettsleg medhjelpar: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelpar), (advokat Frode Lauareid) Møte i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og...

Habiliteteten til fire høgsterettsdommarar i "klimasøksmålet"

Høgsteretts orskurd sagd 28. oktober 2020 av Høgsterett i plenum, HR-2020-2079-P, (sak nr. 20-051052SIV-HRET) Natur og Ungdom, Föreningen Greenpeace Norden, Naturvernforbundet (partshjelpar), Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelpar) (advokat Emanuel Feinberg), (advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted), (Rettsleg...

Tolking av standard morselskapsgaranti med heimel i petroleumslova

Høgsteretts dom 20. mars 2020, HR-2020-611-A, (sak nr. 19-120229SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skeie Technology AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

Barnevern og adopsjon

Høgsteretts dom 9. oktober 2020, HR-2020-1929-A, (sak nr. 19-167532SIV-HRET) A, B (advokat Ingrid Mellum Gundersen) mot X kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

Sykling i kollektivfelt

Høgsteretts dom 3. september 2020, HR-2020-1723-A, sak nr. 20-034146STR-HRET, straffesak, anke over dom. A, Syklistenes Landsforening (partshjelpar), Norges Cykleforbund (partshjelpar) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Ran og omgjering av ungdomsstraff

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1351-A, (sak nr. 20-042708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Delvis opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 11. juni 2020, HR-2020-1229-U, (sak nr. 20-079284SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Bjørn Morten Litveit Hansen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide)

Krenking av varemerke

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, (sak nr. 19-141420SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Henrik Huseby (advokat Per Harald Gjerstad) mot Apple Inc (advokat Sigurd Holter Torp)

Jordskiftelagdommars kompetanse ved overskjønn

Høgsteretts orskurd 7. mai 2020, HR-2020-959-A, (sak nr. 20-016588SIV-HRET), anke over vedtak. Boganesveien 118 Seksjon 5 AS, Martin Josef Feldmann, Boganesveien 118 AS, Kristine Refvik, Martin Feldmann Tannteknikk AS, Christian Mathias Tønnessen, A'head Executive AS, Tannlege Christian Tønnessen AS, Ahead Eiendom AS (advokat Ellen Cecilie Mostad) mot Rogaland fylkeskommune (advokat Øystein Hus...

Erstatningsansvar for ansvarleg søkjar etter plan- og bygningslova

Høgsteretts dom 7. februar 2020, HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Solem Arkitektur AS (advokat Gunnar Sørlie) Arkitektbedriftene i Norge (partshjelpar) (advokat Steffen Asmundsson) mot Tommy Øvsthus Engvik Henrik Tvervåg Vibeke Leirfall Johann Agust Sigurdsson Geir Rønnich Olsen Ingvill Engvik Øvsthus Lisa Marie Fagertun Linn Okkenhaug Getz (advokat Dag...

Forelding av forsikringskrav i internasjonal sjøforsikring

Høgsteretts dom 4. februar 2020, HR-2020-257-A, (sak nr. 19-053865SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Assuranseforeningen SKULD (Gjensidig) SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Bjarne Andreas Meidell) (Rettsleg medhjelpar: advokat Stephen Knudtzon) II. SwissMarine Services S.A....

Hovudentreprenørens innvendingar mot underentreprenørens sluttoppstilling

Høgsteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-228-A, (sak nr. 19-132407SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Asbjørn Lyséll Dølvik), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Pettersson), (EBA) (partshjelpar) mot HGT AS (advokat Henrik Garmann), Maskinentreprenørenes Forbund (advokat Arve Martin Bjørnvik) (partshjelpar)

Erstatningssak – fleire krav i same sak

Høgsteretts orskurd 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Brot på meirverdiavgiftslova

Høgsteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal)

Hatefulle ytringar på Facebook 2

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Hatefulle ytringar på Facebook 1

Høgsteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemakta (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Tillatelse til å være til stede ved lukkede dører

Justitiariu`s beslutning og kjennelse 3. februar 2020, HR-2020-236-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Spørsmål om forhandlingene skal gå for lukkede dører under den sakkyndiges forklaring

Justitiariu`s kjennelse og beslutning 3. februar 2020, HR-2020-234-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over...

Til toppen