Avgjerder 2017

Høgsteretts avgjerd i den enkelte saka vil vanlegvis vera klar omkring to til tre veker etter at saka har vore handsama i retten. Avgjerda vil då bli publisert her på nettsidene til Høgsterett.

Samandraga er ikkje ein del av Høgsteretts avgjerder.  Dei gjer ein oversikt over dei problemstillingar som har vore behandla. Avgjerdene i full tekst kan lesast ved lenke nedanfor samandraget.

På Høgsteretts nettside finn du alle avgjerder frå avdeling, alle begrunna avgjerder frå Høgsteretts ankeutval og ein oversikt over alle ankar over dom som er nekta fremja. Frå januar 2008 er heile avgjerda publisert.

Til toppen