Ankeutvalet - Straffesaker

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016 HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Varetektsfengsling - forlenget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling -brev og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling og inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Varetektsfengsling i mer enn seks uker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Begjæring om omgjøring i utleveringssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke forkastet i sak om heftelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Ankenektelse i sak om utpressing og trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt - seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tilgang til bevis i en sak om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling - Forholdsmessighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grov legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Straffutmåling vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Trussel mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Avvisning av anke pga. formfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Smugling av varer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling - unndragelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen