Anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen