Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet
III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet
IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen