Anke over vedtak i lagmannsretten etter straffeprosesslova § 321 første ledd om ikkje å gi samtykke til fremje av straffeanke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 13. januar 2016, HR-2016-79-U, (sak nr. 2016/44), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Knut H. Austad) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Utgård, Webster, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen