Anke over lagmannsrettens fellende dom for 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og en overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. september 2016, HR-2016-2000-U, (2016/1326), straffesak, anke over dom

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Webster, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen