Ankenektelse blant annet på grunn av "sammenstøt av forbrytelser"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juni 2016, HR-2016-1420-U, (sak nr. 2016/1008), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen