Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen