Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Matningsdal, Utgård

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen