Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen