Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen