Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom

A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen