Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen