Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt aktlaus lekamsskading ved føring av motorvogn

Høgsteretts ankeutvals vedtak 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2015/2294), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Pleym) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Utgård, Webster, Kallerud

Leis heile avgjerda

Til toppen