Lagmannsrettens kjennelse om heving av sivilie krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2016, HR-U-2016-1348-U, (sak nr. 2016/1079), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen