Smugling av varer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom

A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Stabel, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen