Spørsmål om lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil ved domfellelse for promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. november 2016, HR-2016-2349-U, (2016/2057), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Arntzen, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen